Mikimoto Ginza 2 - Toyo Ito    #tokyo  #toyoito

Mikimoto Ginza 2 - Toyo Ito #tokyo #toyoito

  1. inev posted this